Школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність освітнього закладу відбувається так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

Проблема, над якою працює школа у виховній та позакласній роботі:

«Створення життєвих компетентностей здобувачів освіти на всіх етапах становлення особистості»

Мета виховання:

Cтворення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей; формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Система виховної роботи в школі розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, статуту освітнього закладу. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору. В Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина-патріота своєї держави, який готовий до подальшого освітньогоння та трудової діяльності зі своїми політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя. Одним із основних завдань, які поставив перед собою педагогічний колектив школи, – це створення належного освітнього середовища для розвитку здорової дитини, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки, формування в здобувачів освіти свідомого ставлення не лише до власного життя і здоров’я, а й оточуючих. Характер виховання повинен передбачити глибоке розуміння вчителем фізіологічної природи вихованців, їх індивідуальні риси та можливості, повагу до особистості дитини.

Зміст виховання:

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • Ціннісне ставлення до людей;
 • Ціннісне ставлення до себе;
 • Ціннісне ставлення до свого фізичного «Я»;
 • Ціннісне ставлення до свого психічного "Я";
 • Ціннісне ставлення до свого соціального "Я";
 • Ціннісне ставлення до природи;
 • Ціннісне ставлення до мистецтва;
 • Ціннісне ставлення до праці.

Основні напрямки виховної роботи.

Структура виховної роботи школи.

Основні принципи виховної системи школи:

 • «не зашкодити» (збереження психологічного та фізичного здоров’я дитини, що є найважливішим у освітньогольно-виховному процесі);
 • духовна насиченість шкільної життєдіяльності дітей. Не піддаючи сумніву значення знання у становленні особистості, ми впевнені в тому, що якість знань, ціннісність ідей, думок і діяльності людини, що виникають на базі знань, зумовлюється не тільки істинністю знань, але й духовною насиченістю виховання особистості, неможливе без виховання емоцій та естетичної свідомості;
 • ставлення до дитини як до суб’єкта власного розвитку, що реалізується через принципи педагогіки співпраці, толерантності, підтримки, які спрямовані на самостановлення індивідуальності;
 • індивідуальний розвиток педагогів. Учитель теж повинен розвиватись, удосконалювати свою професійну компетентність, педагогічну майстерність.

В області формування виховної системи школи зроблено:

 • Сформовано МО класних керівників (щодня ведеться виховання здобувачів освіти, систематично проводяться наради класних керівників, проводиться збір і аналіз методичного матеріалу, надається методична допомога класним керівникам);
 • Створено раду учнівського врядування школи (сформований як виборний орган, розподілено обов'язки членів учнівської ради, робота ведеться за напрямками);
 • Створена система додаткової освіти (учні школи відвідують секції та гуртки);
 • Сформовано шкільні традиції проведення таких заходів (День знань, День вчителя, Новорічні свята, Андріївськи вечорниці, День захисника Вітчизни, Козацькі забави, «Ну-мо, хлопці», Концерт до 8 Березня, «Таланти твої,школо», День Перемоги, Останній дзвоник, Випускний вечір, проведення предметних тижнів);
 • Встановлено зовнішні зв'язки з соціальними партнерами;
 • Робота класних керівників спрямована на щоденне виховання здобувачів освіти, турботу про їх здоров'я і здоровий спосіб життя, позаурочну діяльність, активну екскурсійну роботу, чергування класів по школі, контроль за пропусками уроків, роботу з учнями «групи ризику», співпраця з батьками здобувачів освіти.
 • Обрано і працюють батьківські комітети класів і школи;
 • Застосовуються принципи педагогічного впливу: поваги до учня, розуміння і прийняття душевного стану дитини, розкриття мотивів скоєних вчинків, зацікавленість у долі вихованця, доброзичливе ставлення до вихованця, педагогічна підтримка вихованця;
 • Використовуються прийоми роботи з учнями: прояв доброти й уваги, вираз заохочення дитини, авансування особистості, прощення, порука, організація успіху в освітньогонні, очікування кращих результатів, переконання, моральна підтримка і зміцнення віри у власні сили, пробудження гуманних почуттів, активізація потаємних почуттів вихованця, констатація вчинку,зовнішня опора на правильну поведінку, допомога психологічної служби школи.

Система виховної роботи школи складається на основі взаємодії школи, батьків і вчителів:

Hosting Ukraine
tmp ua gerb
tmp ua gerb
tmp ua gerb