Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

У школі він є громадським інспектором з охорони дитинства.

Соціальний педагог працює над:

 • соціально-педагогічним супроводом дітей, які потребують особливої уваги;
 • профілактикою негативних явищ та пропагандою здорового способу життя;
 • організацією взаємодії навчального закладу, сім'ї, служби у справах дітей, ЦСССДМ, кримінальної міліції, органів місцевого самоврядування, неурядових та громадських організацій;
 • організацією безкоштовного харчування в шкільній їдальні;
 • захистом прав дітей як інспектор з охорони дитинства.

Функції роботи:

 • діагностична - вивчення особливостей діяльності та розвитку учнів, визначення рівня знань про вплив на організм шкідливих звичок, дослідження спрямованості впливу колективу, мікросередовища, сімейного виховання тощо;
 • прогностична - прогнозування посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації;
 • консультативна - рекомендації учням, батькам, вчителям, молодіжним об'єднанням з питань розв'язання конфліктів та проблемних ситуацій;
 • захисна - захист прав дітей, представлення їх інтересів в різноманітних інстанціях;
 • профілактична - запобігання негативним проявам в учнівському середовищі, пропаганда здорового способу життя;
 • соціально-перетворювальна - соціально-педагогічний захист соціально незахищених категорій дітей, сприяння професійному самовизначенню;
 • організаційна - координація взаємодії всіх суб'єктів виховання, сприяння участі дітей у науковій, технічній, художній творчості.

А також:

 • переконує учнів у доцільності дотримання соціально значимих норм та правил поведінки, ведення здорового способу життя;
 • сприяє запобіганню негативним явищам в учнівському середовищі;
 • здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій дітей;
 • сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді;
 • забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різноманітних інстанціях (службі у справах дітей, міліції, суді тощо);
 • координує діяльність і взаємодію всіх суб'єктів соціального виховання;
 • сприяє соціально корисній діяльності дітей і підлітків;
 • веде відповідну документацію та статистичну звітність за результатами роботи в навчальному закладі;
 • бере участь у роботі педагогічної ради школи, нарадах, які проводяться адміністрацією школи. 
Hosting Ukraine
tmp ua gerb
tmp ua gerb
tmp ua gerb