Річний звіт про діяльність закладу

Аналіз роботи педагогічного колективу Брацлавського навчально-виховного комплексу за 2016-2017н.р.

 1. Вступ
 2. Українське дошкілля – перша найважливіша сходинка до школи
 3. Підсумки навчального процесу в школі за 2016-2017н.р.
 4. Підсумки виховного процесу в школі в 2016-2017н.р.
 5. Підсумки методичної роботи в школі за 2016-2017н.р.

1. Вступ

Упродовж 2016-2017 навчального року педагогічний та учнівський колективи Брацлавського навчально-виховного комплексу працювали над вирішенням науково-методичної проблеми «Саморозвиток, самоактуалізація й самореалізація особистості вчителя та учня в умовах сучасного освітнього простору», а саме, другого етапу: «Процесуальна своєрідність феномену самореалізації та самоактуалізації».

Педагогічний колектив НВК, вирішуючи цю проблему, керувався Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності», «Про інноваційну діяльність», Національною Доктриною розвитку освіти в Україні, працював над виконанням програм розвитку загальної середньої освіти («Основні орієнтири», «Освіта», «Сім’я»), Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні («Турбота», «Правова освіта», «Розвиток дошкільної освіти», «Сто відсотків» тощо), реалізовував основні завдання Концепції громадянського виховання, Концепції національного виховання, Концепції екологічної освіти, Концепції профільного навчання, Концепції розвитку навчального закладу – «Здоров’я дитини сьогодні – успіх України завтра і в майбутньому», концептуальними засадами реформування середньої школи «Нова українська школа».

 

Мережа й контингент учнів

На початок навчального року в навчальному закладі було відкрито 12 класів, із них: 1-4-ті – 4 класів, 5–9-ті – 6 класів, 10–11-ті – 2 класи. Мова навчання – українська. Станом на 31 травня у школі навчалося 218 учнів. Середня наповнюваність у класах –18 осіб. Протягом року вибуло – 24 учні; у межах області – 23, випущено із 9-го класу – 5 учнів, з 11-го класу –13; прибуло – 6.

 

Загальна середня освіта

На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про охорону дитинства». Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей шкільного віку», наказу Держкомстату України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження №77 – РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного й дошкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу. Усі діти охоплені навчанням.

Усі випускники 9-х та 11-х класів продовжують навчання.

 

Харчування

Харчування школярів організовано відповідно до законів України «Про освіту». «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», інших нормативних документів.

Гарячим харчуванням охоплено 74 учні, що становить 35 %, зокрема: 43 дітей-вихованців – 20 %, за кошти бюджету; пільгові категорії - 31 учень – 14 %.

Наявна документація: щоденне меню з калькуляцією у вазі й ціні, графік харчування учнів, журнали бракеражу готової і сирої продукції.

 

Соціальний захист дітей

Робота з охорони дитинства спрямовувалася на захист прав і інтересів дітей. Складено соціальний паспорт школи, відповідно до якого станом на 5 вересня в школі навчається: 213 дітей, з них дівчаток – 93, що становить 44% загальної кількості.

 • Відповідно до п. 13 Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 р. № 226 дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, у разі вступу їх до вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації видається комплект нового одягу та взуття на суму не менш, як 12 НМДГ, або 240 грн., а також грошова допомога в розмірі не менш, як 2,5 НМДГ, або 125 грн.
 • При досягненні дитиною 18-річного віку, відповідно до Постанови КМ України від 25.08.2005 року №823, виплачується одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.
 • Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, які мають на це підстави, виплачується соціальна пенсія (таких дітей в школі нараховується 7) по втраті годувальника.
 • Діти-інваліди отримують соціальну допомогу по інвалідності (1)
 • Всі вихованці комплексу знаходяться на повному державному утриманні.
 • Відпочивали в італійських сім’ях під час зимових канікул 2016-2017 н.р. – 18 дітей.
 • Відпочивали в італійських сім’ях під час літніх канікул 2017 року – 19 дітей.
 • Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, знаходяться на повному державному утриманні (згідно Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. №2342 – ІY).

Із загальної кількості вихованців школи-інтернату на даний час частку житла у власному володінні мають 2 дитини, що підтверджується відповідними документами.

2 дітей мають житло спільно з родичами, що також підтверджується відповідними документами.

Оформлені і направлені документи у виконавчі служби районів на стягнення аліментів з батьків 17-ти вихованців навчально-виховного комплексу.

Опіка над вихованцями школи з боку громадян відсутня.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені єдиними квитками для безкоштовного проїзду й відвідування місць організованого дозвілля.

 

Українське дошкілля – перша найважливіша сходинка до школи

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти.

В умовах освітньої реформи «Нова українська школа», що здійснюється Міністерством освіти і науки України, важливим завданням є забезпечення наступності між ланками освіти. Гармонійний розвиток особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного життя – основа подальшого її успіху в умовах безперервної освіти впродовж дорослого життя.

Організовуючи освітню діяльність вихованців, педагоги дошкільного відділення керувались Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указом Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641).

Працюють педагоги за навчально-виховною програмою розвитку дитини дошкільного віку «Дитина». Вся методична, навчально-виховна робота педагогічного колективу дошкільного відділення була спрямована на пошуки та застосування нових технологій навчання та виховання. Педагогами проведено ряд нетрадиційних, колективних інтегрованих занять, головною метою яких був розвиток основних форм активності вихованців: фізичної, емоційної, соціальної, моральної, пізнавальної, мовленнєвої, художньої, креативної.

Вихователі Ланова С.О., Лисанюк І.П. велику увагу приділяли родинному вихованню, працюючи за правилом «Допоможемо малюкові знайти своє гідне місце в дитячому колективі, як у рідній домівці». В цьому їм допомагають дискусії, брейн-ринги, «круглі столи», практичні покази нестандартних занять.

 1. «В моєму вчинку живе добро» (вих. Лисанюк І.П.)
 2. «Подорож до країни чудес» (вих. Книга Л.П.)
 3. Спортивне свято «Ці дивовижні тварини» (вих. Ланова С.О.)
 4. «Мова наша солов’їна» (логопед Лавренюк І.В.)
 5. «По землі із краю в край їде Святий Миколай » (муз. керівник Гулькін С.С.)
 6. «В пошуках здоров’я» (вих. Ланова С.О.)
 7. «Наше дитинство – найкраща пора» (всі педагоги)
 8. «А вже весна, а вже красна…» (всі педагоги)
 9. «Гарна писанка у мене…» (всі педагоги)

Упродовж року педагоги дошкільного відділення працювали над особистісно орієнтованим, інтегрованим, компетентнісним, діяльним підходами до розвитку, виховання і навчання дошкільників, тісної взаємодії навчального закладу і початкової ланки школи у формуванні основ їхньої життєвої, компетентної, соціальної діяльності перед вступом до школи. Свою роботу вихователі націлювали на комплексну реалізацію пріоритетних завдань фізичного, пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного розвитку старших дошкільників, подаючи у контексті цієї розвивальної роботи також завдання патріотичного, соціально-морального виховання, емоційно-ціннісного, креативного розвитку. Окремий акцент було зроблено на ігрову діяльність як провідну для усього дошкільного дитинства та завдання організації різних видів і форм трудової діяльності старших дошкільників.

Упродовж навчального року вихователі працювали над усіма інваріантними частинами дошкільної освіти, над освітньою лінією «Особистість дитини», а саме:

 • формували позитивний «Я» - образ у контексті рідної мови як емоційного природного середовища, створювали базу особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;
 • виховували у дитини позитивне ставлення до своєї зовнішності, сформованості основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок безпечної життєдіяльності;
 • розвивали елементарну життєву компетентність, що передбачає інтелектуальну та поведінкову самостійність, творчість, незалежність, критичність, уміння доводити розпочате до кінця, брати на себе відповідальність за помилки.

На кінець навчального року у дітей були сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність, відповідальність, креативність, ініціативність, свобода і безпечність поведінки, самосвідомість, самооцінка.

Змістовно працювала творча група. Упродовж навчального року проведено семінари-практикуми «Особистісне зростання дитини дошкільного віку: суть та умови сприяння», (Книга Л.П.) , «Корабель добрих справ» (Ланова С.О.). Проведено всі заплановані свята і розваги. Та найкраще свято було проведено на тему «Братик, я, сестра моя – разом дружная сім’я». Якщо у дошкільному відділенні свято – то воно для всіх і для кожного. А для дорослих найкраще свято, коли дитина сміється. Це означає, що вона здорова, щаслива і зігріта любов’ю та материнським теплом.

Гра – провідний вид діяльності упродовж усього дошкільного періоду. Саме в ігровій діяльності вихователі створюють у дітей необхідний і достатній запас уявлень про світ природи, культуру, людей і власного «Я», формують навички компетентної поведінки.

Навчання і виховання в закладі здійснюється з урахуванням пізнавальних можливостей кожної дитини. Педагоги володіють ефективними засобами впливу на вихованців, забезпечують розвивальний характер навчання, використовуючи інтерактивні методи, розвивають розумову активність дітей, формують стійкі навички умінь і знань, певну життєву позицію дошкільників, розвивають їх елементарну життєву компетентність.

У 2017-2018 навчальному році з метою підвищення результативності методичної та навчально-виховної роботи необхідно:

 1. Продовжувати роботу над формуванням базових якостей особистості: людяності, спостережливості, наполегливості, критичності, незалежності, справедливості, відповідальності, самостійності, ініціативності.
 2. Планувати та контролювати роботу на діагностичній та тематично-блоковій основі.
 3. Дотримуватись орієнтації на здоровий спосіб життя вихованців.
 4. Удосконалити організацію гурткової роботи.
 5. Освоїти освітню лінію «Комп’ютерна грамота» (обізнаність з комп’ютером, елементарні прийоми роботи з комп’ютером у процесі виконання ігрових та навчально-розвивальних програм, створених для дітей дошкільного віку).
 6. Забезпечити ефективну діяльність педчитань, методичних фестивалів, психологічних семінарів.

 

Підсумки навчального процесу в школі за 2016-2017н.р.

В 2016-2017 навчальному році у школі навчались 218 учнів, 7 дошкільнят.

 • в початковій школі – 4 класи, у яких - 85 учнів;
 • в основній школі - 6 класів, у яких - 111 учнів;
 • у старшій школі – 2 класи, у яких - 22 учні (10-11-і класи спортивного профілю).

Повністю у НВК з 37 вихованцями навчання поєднували 21 дитина із малозабезпечених сімей та 167 прихідських дітей.

Наприкінці навчального року проаналізовано навчальні досягнення учнів під час засвоєння програмового матеріалу з предметів робочого навчального плану, визначено якісні показники успішності класних колективів.

У 2016/2017 н.р. оцінено 176 учнів 3 - 11-х класів: 125 учнів закінчили навчальний рік на високому і достатньому рівнях, що становить 61 % від загальної кількості.

У школі І ступеня навчалося 85 учнів, на високому рівні 16 учнів – 44%, на достатньому 18 – 42%, середньому 9 – 14%.

У школі II ступеня навчалося 111 учнів, з них на 10–12 балів – 23 учні (21%), 7-9 балів – 56 учнів (50 %), 4–6 балів – 32 учні (29 %). Аналізуючи рівень навчальних досягнень учнів 5-9-х класів за результатами семестрового оцінювання, слід зазначити, що результати є стабільними у 5-Б класі, у 6 та 7 класах. Особливої уваги потребують учні 5-А класу (47 %), 8 класу (67 %), 9-го класу (41%), які мають середній рівень навчальних досягнень. Необхідно вивчити причини низької успішності та визначити шляхи поліпшення результатів навчальної діяльності.

У школі III ступеня навчалося 22 учні, з яких на 10–12 балів – 1 (6 %), на 7–9 балів – 9 учнів (40 %), 4–6 балів – 12 учнів (54 %). Низький рівень показника НДУ припадає на 10 клас (77 %). Якісний показник знизився з 49 % до 42 % порівняно з минулим роком.

Підсумки навчальних досягнень за 2016/2017 навчальний рік свідчать про зменшення відсотка учнів (-4 %), які на кінець навчального року мають високий рівень навчальних досягнень, а достатній рівень зменшився на 12 %, збільшився середній рівень на 16%. Це свідчить про негативну динаміку щодо ефективності викладання і зниження результативності з предметів. Якісний показник навчання (учні, що мають 7–12 балів) – 61 %.

Нагороджені Похвальними листами 40 учнів – 18%.

Порівнальний аналіз середнього балу знань учнів з предметів за період 2012-2017 навчальних років.

Школа І-го ступеня.

Школа ІІ-го ступеня

Школа ІІІ-го ступеня

У процесі порівняльного аналізу результатів навчання учнів 5-11х класів за результатами річного оцінювання за 2015-2016 н. р. та 2016-2017 н. р. спостерігається тенденція збереження наступності. Результати успішності учнів 5-х класів порівняно з рівнем навчальних досягнень у початковій школі здебільшого збігаються, що свідчить про об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів. До предметів, із яких знизилися показники в 2016-2017 н. р., належить математика, українська мова. Тому під час роботи над поліпшенням якості знань у 5-х класах слід багато працювати, використовуючи знання з психології учнів, дати можливість дітям адаптуватися до вимог основної школи. Підсумки року свідчать про те, що класні керівники активізують свою роботу з підвищення НД лише наприкінці семестрів.

Державна підсумкова атестація в 4-ому та 9-ому класах пройшла організовано, проводилася за розкладом, затвердженим Немирівським відділом освіти.

Державна підсумкова атестація з української мови засвідчила, що учні вміють будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування, власну думку за допомогою різних мовних засобів, практично застосовувати мовні знання з фонетики, лексики, граматики, орфографії. 41% учнів виявили високий, 44%. – достатній, 15% учнів – середній. Середній бал учнів становить 8,4. Якісний показник знань – 86%.

Із 17 учнів 9-го класу атестацію проходили всі учні, ніхто не був звільнений.

Якісний показник успішності ДПА в 9 класі становить 45%, річного оцінювання 44%, що свідчить про відповідність річного оцінювання. Простежується збільшення (з середнього на достатній) показників ДПА у порівнянні з річними балами з математики (1 учень), української мови (1 учень), географії (1 учень). Відповідно прослідковується розбіжність в річному оцінюванні цих учнів з результатами ДПА.

Державна підсумкова атестація проводилася у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання у формі ЗНО.

Порівняльний аналіз ДПА і річного оцінювання показав розбіжність в оцінюванні з української мови: якісний показник зменшився на 21%, у 2 учнів за результатами ДПА на 1 бал нижча оцінка, у 3 учнів на 2 бали нижчий бал за річний. Відповідно зменшилися показники середнього рівня на 15%, початкового на 6%. Не склали ДПА – 5 учнів. Середній бал – 4,6.

Аналіз ДПА з історії України показав розбіжність між річним оцінюванням і результатами ДПА.

Якісний показник зменшився на 23%, 100% учнів склали ДПА на середньому рівні. Невідповідність річного оцінювання з ДПА у 10 учнів – 76%: в сторону зменшення на один бал у 3 учнів, у 3-х учнів - на 2 бали; середній бал – 4.9.

Аналіз з ДПА з біології показав зниження знань на 45% та збільшення середнього рівня знань на 26%. Невідповідні оцінювання у 10 учнів. Зниження балів з ДПА у 8 учнів, середній бал – 4.

Такі показники свідчать про необ’єктивність оцінювання вчителями Чернятинською Т.М., Дубовою С.В., Антонюк Р.В. навчальних досягнень учнів. Насамперед, завищення поточних, тематичних, семестрових балів.

З метою стимулювання творчого самовдосконалення дітей, виявлення та розвитку обдарованих учнів, підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових дисциплін у школі сплановані та проводилися предметні тижні за всіма навчальними дисциплінами: математика, українська мова та література, російська мова та зарубіжна література, фізика, біологія, хімія, інформатика, іноземна мова, образотворче мистецтво, музика, технічна праця обслуговуюча праця, історія, основи здоров’я, географія, тиждень Здоров'я, тиждень Книги, тиждень Пам’яті. Кожний Тиждень мав свою назву, специфіку проведення, передбачав захист різних творчих робіт і проектів із предмета (обов’язково Тиждень супроводжувала книжкова виставка, виставка навчальних матеріалів, розроблених педагогами та учнями); проведення ігор-конкурсів, вікторин «Сторінками підручника», «За межами підручника»; огляди; презентації; зустрічі з цікавими людьми, тематичні екскурсії; концертні заходи та ін. Всі тижні були проведені на досить високому рівні.

Наші діти під час таких Тижнів були активними дослідниками, художниками, журналістами тощо. Підсумки Тижня підбивалися на загальношкільній лінійці наприкінці тижня, діти отримували подарунки, грамоти. Тижні включали в себе заходи, пов’язані зі знаменними датами.

В рамках реалізації державних національних програм «Здоров’я нації», «Репродуктивне здоров’я нації» активізувалась робота з творчою учнівською молоддю. Здобуто 4 призових місця в районних предметних олімпіадах, (2010 р. – 3 призових місця, 2011 р. - 2, 2012 р. - 6, 2013 р. - 2, 2014 р. - 7, 2015 р. – 2, 2016 р. - 2, 2017 р. – 4.).

За підсумками навчально-виховного процесу у 2016-2017 навчальному році учні школи стали переможцями у Всеукраїнських, обласних, районних олімпіадах, конкурсах, змаганнях:

Дробина Катерина, учениця 6 класу, зайняла:

 • І місце в обласному дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги» у номінації «Авторський вірш»;
 • ІІІ місце у Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги» у номінації «Авторський вірш»;
 • І місце у ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика;
 • ІV місце у ІІ етапі Міжнародного конкурсу учнівської молоді ім. Т.Г. Шевченка.

Коваль Владислав, учень 8 класу, зайняв:

 • І місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури;
 • ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії;
 • ІV місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики.

Пащенко Олександр, учень 8 класу, зайняв.

 • ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури;
 • ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з географії;
 • ІV місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії.

Жолкевська Юлія, учениця 7 класу, зайняла:

 • І місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури;

Корчевська Вікторія, учениця 7 класу, зайняла:

 • ІІІ місце у ІІ етапі Міжнародного конкурсу учнівської молоді ім. Т.Г. Шевченка;
 • ІV місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури.

Дубова Яна, учениця 7 класу, зайняла:

 • ІІІ місце у ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика;
 • ІV місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики.

Ніколаєва Марія, учениця 3 класу, зайняла:

 • І місце в районному етапі фестивалю «Проліски надії» в номінації «Соліст».

Здійснюючи аналіз роботи вчителів щодо підготовки учасників у ІІ-ІІІ етапів учнівських олімпіад, слід зазначити, що 5 педагогів мають достойні результати своєї праці. За рейтингом участі в олімпіадному русі слід відзначити вчителів Дубову С.В. – 4 призових місця, Корчевську Л.А. – 3 місця, Присяжнюк Г. В. - 2, Антонюк Р. Б. - 2, Непийводу К.Г. – 2 призових місця.

Учні засвоюють навчальні програми, стають призерами олімпіад, Всеукраїнських та регіональних конкурсів: «Кенгуру», «Левеня», «Орлятко», «Колосок», «Соняшник», «Лелека», «Геліантус», «Пазл», «Грінвіч», «Податки очима дітей», Національний банк майбутнього», «Край моїх мрій» та інших. Більшість учнів школи активно займаються спортом, відвідують спортивні секції. За останні роки спортсмени закладу під керівництвом Куляса Леоніда Яковича неодноразово ставали переможцями районних змагань з різних видів спорту, а саме:

 • І місце в районних змагання з військово-прикладного багатоборства з міні-футболу, в змаганнях «Старти надії», в районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Українського козацтва «Сокіл» («Джура»);
 • ІІ місце в районних змаганнях з волейболу, баскетболу серед юнаків і дівчат, футболу серед юнаків, дівчат, «Олімпійське лелеченя» легкої атлетики.

Кращим учням школи виплачена стипендія у розмірі 200 грн. - за І-ше місце; 150 грн. - за ІІ-е місце; 100 грн. - за ІІІ місце; 50 грн. – за IV місце.

Не менш важлива увага приділялась розвитку мистецьких, літературних, художніх, музичних здібностей дітей. Останні роки позначені розвитком сітки гуртків драматичного, лялькового напрямку роботи, що дало можливість забезпечити умови для самореалізації творчо обдарованих дітей.

Проте, в організації навчально-виховного процесу в школі залишаються проблеми, які потребують постійної уваги та вирішення:

 • формування знань, умінь і навичок ключових компетентностей у галузі навчання, виховання та психічного розвитку особистості;
 • застосування у НВП сучасних освітніх технологій (ефективних методів навчання, інтернет-технологій);
 • формування в учнів стійких пізнавальних інтересів, володіння основними ключовими життєвими компетенціями;
 • об’єктивність системи контролю оцінювання викладання, рівня знань учнів;
 • впровадження комп’ютерних програм, створення інтерактивного середовища навчання;
 • створення умов для успішної соціалізації випускників через організацію роботи з профільного навчання;
 • формування особистості, готової до самовизначення свого місця у творчому перетворенні оточуючого світу, до саморозвитку;
 • контроль за станом здоров’я і фізичним розвитком школярів;
 • формування в учнів морально-етичних навичок через систему самовиховання, формування свідомої особистості.

 

Підсумки виховного процесу в школі в 2016-2017н.р.

Мета сучасного освітнього процесу – не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й виховати громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина, товариша, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти викликам глобалізації життя.

У своїй діяльності педагогічний колектив закладу керувався відповідними державними документами, що направлені на реалізацію головних завдань виховної роботи.

Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у переорієнтації учнівського і педагогічного колективів на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності, особистості, індивідуальності, яка здатна до саморозвитку.

Головною тенденцією виховання в нашій школі є формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе. Тому виховна робота закладу здійснювалася за Національною програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», яка передбачає проведення виховних заходів, спрямованих на формування соціально значущих якостей особистості, що характеризується її ціннісним ставленням до суспільства і держави, до людей, сім’ї, родини, до себе, до праці, природи, культури і мистецтва.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася в ряді орієнтирів виховання.

1. Ціннісне ставлення до себе

Реалізації мети даного напрямку сприяли такі найбільш яскраві заходи: день долікарської допомоги, день надзвичайних ситуацій, тиждень безпеки дитини-дошкільника, участь в обласній конференції «Дотримання безпечної поведінки щодо профілактики СНІДу», тиждень БЖД, тиждень правових знань, акція «Ми – за здоровий спосіб життя», тиждень безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!», тиждень основ здоров’я, олімпійський тиждень, участь у районних змаганнях з туризму «Макітра-2016», зустрічі з працівниками правоохоронних органів, фахівцями лікувальних установ, служб у справах дітей та громадських організацій; флешмоб «Червона стрічка» до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом.

2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

З цією метою були проведені такі заходи: конференція «Виховний потенціал сучасної родини», родинні свята «Одна родина-одна сім’я», «Рідненька ненько, до тебе горнуся», «Матуся рідненька, як сонечко тепленька», «Мама і весна так схожі», «Матусю любимо свою», «Свято жінок у колі родини», свято татусів, День іменинника, Новорічне «Родинне Коло», День Святого Миколая, Свято Вишиванки, викладання курсу «Сімейні цінності».

3. Ціннісне ставлення до праці

За напрямком було проведено місячник профорієнтаційної роботи, заняття-тренінг «Твої життєві цілі», проект «Зроби подвір’я твоєї школи кращим», практичні заняття «Сучасна українська кухня», практична робота на навчально-дослідній земельній ділянці та у шкільній теплиці, майстер-клас з приготування піци, свято «Козацької кухні», проект «Лабораторія бізнес-моделювання».

4. Ціннісне ставлення до природи

Проведено заходи: акції «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Посади дерево», «За чисте довкілля», двомісячник з благоустрою території школи, свято зустрічі птахів, туристично-екологічна експедиція «Моя земля - земля моїх батьків», Всеукраїнська акція «День юного натураліста», тиждень біології і тваринництва, практичні заняття «Будинок для пернатого друга», допомога шефському підприємству «Брацлавське лісництво» у посадці саджанців на території Немирівського району, висадка декоративних кущів та дерев на території школи.

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Проведено творчі звіти по класах, літературно-музичну композицію до дня народження Н. Яремчука «Життя, як пісня», вокальне шоу «Х-фактор», дефіле «Модний день», шоу «Хто зверху?», мюзикл «Лист до Святого Миколая», театралізоване дійство «У пошуках Снігуроньки», бал квітів «Тобі, Україно!», екскурсійні поїздки до картинної «Арт-галереї» та музею картинної галереї в санаторії «Авангард» в м. Немирів, творчі зустрічі з місцевим художником Муржаком В.І. та народним майстром гончарного мистецтва із с. Крищинці Тульчинського району Погонцем В.М., мистецький фестиваль вчительської та учнівської творчості «Проліски надії», вистави лялькового та драматичного гуртків, участь в обласному та Всеукраїнському етапах дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги», обласному дитячому фестивалі-конкурсі віртуального мистецтва «Різдвяна зірка» у номінації «Кращий юний художник року».

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Вихованню глибокого почуття патріотизму сприяли заходи, присвячені 100-річчю початку подій Української революції 1917-1921 років, Дню Героїв Небесної Сотні, річниці Перемоги у Другій світовій війні, визволенню смт Брацлав та України від німецько-фашистських загарбників, роковинам Голодомору 1932-1933 років, виведенню радянських військ з Афганістану, екскурсійні поїздки до музею Великої Вітчизняної війни в м. Київ, музею воїна-афганця П. Козоріза в с. Медвежа Немирівського району, акцій «Ветеран живе поруч», «Різдвяна зірка для ветерана», «П’ять картоплин», Тиждень пам’яті, свято солдатської кухні, Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-спортивна гра «Сокіл»(«Джура»), проект «Великі українці», військово-польові збори учнів 11 класу, співпраця з Вінницьким крайовим козацьким молодіжним об’єднанням «Молода Подільська Січ», участь учнів школи у мистецьких фестивалях «Острог-Ренесанс» та «Брацлав-Ренесанс».

Виклики сучасного суспільства ставлять перед колективом закладу завдання виховати громадянина-патріота нової формації (ініціативну особистість продуктивно-діяльнісного типу, яка бачить перспективи своєї держави, готова відстоювати її інтереси). В сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя Героїв Небесної Сотні, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює свободу і територіальну цілісність України, пріоритетного значення в школі набуває патріотичне виховання дітей та учнівської молоді. Події останніх місяців дають підстави стверджувати, що переважна більшість працівників закладу, учнів та їх батьків виявили високу патріотичну свідомість та міцну громадянську позицію. Колективом школи було здійснено заходи щодо фінансової підтримки Збройних Сил України, вихованці закладу брали участь в акціях на підтримку воїнів-учасників антитерористичної операції на сході України: «Новорічний подарунок для солдата», «Лист пораненому», «Хвиля доброти», у конкурсах «Я люблю Україну», «Воїни світла», марафонах «Добро починається з тебе», «Сильні духом», благодійних концертах для збору коштів на підтримку воїнів АТО, ярмарках, реалізовуючи на них різноманітні смаколики та вироби, зроблені власноруч, у акціях «Україна – єдина країна», «Привітай солдата зі святом», флешмобі «22 Pushup Challenge», проводили зустрічі з воїном АТО Криловим М., писали листи на передову та відправляли малюнки, зустрічалися з учасниками загону спеціального призначення «Азов».

Пріоритетним напрямком роботи колективу школи є підготовка дітей до самостійного життя, виховання у них навиків адаптації в інших колективах, в які потраплять діти по закінченню школи-інтернату (навчальні заклади, трудові колективи та сім'ї). З цією метою вихователі школи з учнями випускних класів проводили тренінгові заняття по соціальній та психологічній підготовці випускників до самостійного життя та практичні заняття з кулінарії та домоводства.

З метою удосконалення форм і методів профілактичної роботи з учнями навчального закладу відповідно до річного плану роботи в школі організовано роботу Ради профілактики правопорушень, на засіданнях якої розглядались питання відвідування учнями навчального закладу, організації педагогічної допомоги учням, які потрапили в складні життєві ситуації, залучення дітей до роботи в гуртках і спортивних секціях, участі у загальношкільних заходах, надання психологічної допомоги, попередження правопорушень і злочинності, запобігання дитячій бездоглядності, протидії насильству та жорстокого поводження в сім'ї, залучення до роботи Ради профілактики правопорушень членів учнівського Парламенту.

Виховання є плідним тільки тоді, коли воно звернене до духовного життя, просякнуте вірою в силу Божу. Воно здатне запалити дитячу душу любов'ю до добра і правди. У християнській моралі сконцентровані найвищі цінності. Тому, щоб виховати здорову, культурну, національно свідому спільність людей, нам необхідна цілюща сила християнської моралі, яка здатна повернути народові справжні ідеали. З метою поглиблення в дитячому колективі знань та уявлень про православні святині України, шанобливе ставлення до духовних надбань народу, виховання підростаючого покоління в дусі християнської моралі за підтримки настоятеля Свято-Миколаївської церкви смт Брацлава отця Миколая та прихожан з м. Вінниці були організовані екскурсії учнів 3-11 класів по святих місцях Вінницької області. Ці поїздки, зустрічі з отцем Миколаєм, віруючими м. Вінниці, відвідування Недільної школи при Свято-Миколаївській церкві смт Брацлава сприяють вихованню у дітей доброти, людяності, милосердя, чесності, працьовитості, формують духовно багату особистість, яка б усвідомлювала свою відповідальність перед Богом, Батьківщиною, народом.

Важливим аспектом духовного життя дітей є діяльність молитовної кімнати в спальному корпусі, де кожна дитина має можливість, не залишаючи стін навчального закладу, поспілкуватися з Богом, доторкнутися до високого і вічного, знайти смирення і спокій у власній душі.

З метою забезпечення відповідності діяльності школи державним стандартам та надання допомоги педагогам у підвищенні рівня виховної роботи, у НВК постійно здійснюється управління та внутрішкільний контроль за виховною роботою. Для проведення підсумків різних видів контролю використовуються такі форми: накази, індивідуальні бесіди, винесення відповідних питань на нараду при директорові, на засідання педагогічної ради, методичні об’єднання класних керівників та вихователів. Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на достатньому рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів: соціальне проектування, колективні творчі справи, навчально-виховні проекти, технологія самовиховання і саморозвитку.

Всі педагоги школи плідно працювали над вихованням всебічно розвиненої особистості кожного школяра. Особливо цьому сприяли проведені на високому методичному рівні виховні заходи. Найбільшої уваги заслуговують креативні, високоідейні з використанням мультимедійних, інноваційних технологій загальношкільні міроприємства:

 1. Вечір-реквієм, присвячений річниці Небесної Сотні «Їх прийняло небо, лишивши списки…» (Бровко Т.А.);
 2. Година-реквієм до Дня пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років «Схилімо голови в скорботі» (Коваль В.І.);
 3. Козацька доба.» (Савченко С.В., класні керівники 5-11 класів);
 4. Літературно-музична композиція до Дня пам’яті та примирення «1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо» (Годованець О.М.);
 5. Мюзикл «Лист до Святого Миколая» (Савченко І.В., Загородня Л.В., Орловська Р.В.);
 6. Літературно-музична композиція до дня народження Н. Яремчука «Життя, як пісня», Свято першого дзвоника, посвята в козаки учнів 5-7 класів, вокальне шоу «Х-фактор», показ сучасного стильного молодіжного одягу «Модний день», шоу до Дня Святого Валентина «Хто зверху?», новорічне театралізоване дійство та конкурсно-розважальна програма «У пошуках Снігуроньки», святковий концерт «Здрастуй, літо!» (Загородня Л.В., Гулькін С.С.);
 7. Свято «Прощання з Буквариком» » (Лавренюк І.В., Швець Л.П.);
 8. Творчі звіти учнів 7-9 класів ( Антонюк Р.Б., Загородня Л.В., Савченко І.В., Шрамко В.М.);
 9. Свято останнього дзвоника, свято «Все тільки починається… Попереду п’ятий клас», бал квітів «Тобі, Україно!» (Стрільчук Т.П.);
 10. Родинні свята «Моя сім’я, моя родина», « Свято жінок у колі родини», «Моя родина» (Лавренюк І.В., Токаленко О.Ю., Лящ В.О., Швець Л.П., Коваль С.Ю.);
 11. Лялькові вистави «Коза-Дереза» та «Пан Коцький» (Книга Л.П.);
 12. Випускний вечір «На крилах прощального вальсу» (Загородня Л.В., Сіденко Н.В.).

З метою створення додаткових умов для самовизначення, саморозвитку, самореалізації особистості, сприяння професійній орієнтації, формування моральних якостей у дітей та підлітків, розвитку творчих здібностей, виявлення та підтримки талановитих та обдарованих учнів, організації їх змістовного дозвілля здійснено заходи щодо охоплення позашкільною освітою кожного учня школи. Діти активно займаються в спортивних секціях та відвідують гуртки, які сприяють розвитку творчого потенціалу дітей, допомагають розкрити вроджені здібності, формують вміння співпрацювати в колективі ровесників, радіти успіхам своїх друзів. Високий рейтинг мають гуртки: хореографічний (керівник Орловська Р.В.), військово-патріотичний (к-к Савченко С.В.), «М’яка іграшка», «Бісероплетіння» та «Павутинка» (к-к Біль В.М.), «Спортивні ігри» (керівник Куляс Л.Я.), футбол (к-к Лєбєдєв Є.В.), ляльковий театр (к-к Книга Л.П.). Плідна гурткова робота дає свої позитивні результати. Вихованці школи є постійними переможцями районних, обласних та республіканських конкурсів:

 • І місце в обласному та ІІІ місце у Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги» у номінації «Авторський вірш» (Дробина К.);
 • І місце у Всеукраїнському літературно-мистецькому конкурсі «Я гордий тим, що українець зроду» у номінації «Поетична надія» (Дробина К.);
 • ІІІ місце у Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звитяги» у номінації «Хореографічна композиція» (танцювальний колектив «Арт Денс», к-к Орловська Р.В.);
 • I місце в обласному дитячому фестивалі-конкурсі віртуального мистецтва «Різдвяна зірка » у номінації «Кращий юний художник року» (Стрільчук Д., к-к Біль В.О.)
 • ІІ місце в обласному конкурсі «Майстри орігамі» у номінації «Творча майстерня» (Куйбіда Х., к-к Баховська І.Ф.)
 • І місце в районному етапі фестивалю «Зіркова мрія» у номінаціях «Соліст» (Ніколаєва М., к-к Гулькін С.С.)
 • І місце в районному етапі фестивалю «Проліски надії» у номінаціях «Соліст» (Ніколаєва М., к-к Гулькін С.С.)
 • І місце у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл»(«Джура») (к-к Коваль В.І., Савченко С.В.).

 

Підсумки методичної роботи в школі за 2016-2017н.р.

У 2016-2017 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по школі № 229 ВІД 03.09.2016 р. «Про організацію методичної роботи в 2016-2017 навчальному році».

Наше сьогодення зумовлює необхідність переосмислення освітньої діяльності, актуалізації змісту освіти, створення навчального процесу, спрямованого на розвиток і саморозвиток компетентної, конкурентоспроможної особистості.

В умовах динамічного становлення інформаційного суспільства, поширення загальносвітових тенденцій розвитку освіти, активного впровадження нових методик і технологій навчання та виховання науково-методична робота в 2016-2017 н.р. була спрямована на реалізацію науково-методичної теми: «Саморозвиток, самоактуалізація й самореалізація особистості педагога та учня в умовах освітнього простору», а саме, другого, теоретичного етапу «Розвиток самодостатньої особистості, налаштованої на самореалізацію, саморозвиток, самоактуалізацію в сприятливих умовах».

У ході роботи над реалізацією проблемної теми педагоги закладу вирішували завдання:

  • впровадження нового Державного освітнього стандарту в початковій та середній базовій освіті;
  • психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітніх запитів педагогів;
  • створення умов для розвитку здібностей, обдарувань, творчого мислення учнів, сприяння самовираженню їх особистості в різних видах діяльності, розкриття нахилів та талантів використання й упровадження нових технологій для стимулювання пізнавальної діяльності як засобу саморозвитку і самореалізації особистості;
  • розвиток методичного кабінету як науково-методичного, інформаційного та координаційного центру організації самоосвітньої навчальної діяльності педагогів, акумуляції та трансформації досвіду;
  • забезпечення організації науково-методичної діяльності, спрямованої на підвищення професійної майстерності педагогів у міжкурсовий період;
  • здійснення науково-методичного забезпечення Державних і регіональних програм;
  • створення організаційних умов і надання практичної допомоги молодим спеціалістам;
  • формування умінь використання інноваційних освітніх та інформаційно- комунікаційних технологій педагогами закладу;
  • методичний супровід участі педагогічних працівників у фахових конкурсах;
  • висвітлення в засобах масової інформації, фаховій літературі інноваційної діяльності педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників.

Оскільки в сучасному освітньому просторі учитель є головним чинником реалізації цілей і завдань освіти, посилена увага була спрямована на розвиток творчої активності педагога.

Була розроблена чітка структура методичної роботи, яка підпорядковувалась поставленим завданням і будувалась на діагностичній основі, всебічному вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу в школі.

Для оперативного керівництва науково-методичною роботою в закладі було створено методичну раду, яка розглянула цілий ряд актуальних питань методичної роботи. Були прийняті відповідні рішення методичної ради. Протягом року члени методичної ради виступали ініціаторами та організаторами різноманітних форм методичної роботи, які відповідали запитам та потребам педпрацівників.

Питання, що розглядалися упродовж року:

   • Про організацію роботи колективу над єдиною науково-методичною темою «Розвиток самодостатньої особистості, налаштованої на самореалізацію, саморозвиток, самоактуалізацію в сприятливих умовах».
   • Організація роботи школи молодого педагога «Компетентний учитель – запорука реалізації компетентного підходу до сучасного освітнього простору».
   • Особистісне самовираження як форма усвідомленого саморозвитку вчителя.
   • Творчий звіт методичної асоціації вчителів молодших класів.
   • Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально-виховному процесі як один із видів реалізації компетентного підходу.
   • Створення професійного портфоліо як засіб самопрезентації вчителя.

Засідання педагогічної ради були тематичні:

   • Обговорення проекту закону «Про освіту», «Нова школа».
   • Створення середовища для творчості – одна з умов забезпечення особистісного зростання дитини.
   • Освітнє середовище школи та вплив на розвиток здібностей, обдарувань, творчого мислення учнів.
   • Технології забезпечення всебічного розвитку учнів у позакласній виховній роботі.
   • Саморозвиток та самореалізація вчителя та учня як мета педагогічного процесу.

Головною структурною ланкою в системі методичної роботи є методичні об’єднання, асоціації, постійно діючі семінари, які наповнені сучасним змістом, активними та інтерактивними формами навчання педагогічних кадрів.

В школі діє 5 методичних об’єднань, асоціацій. Робота МО, МА була спланована відповідно до завдань річного плану школи.

Сучасне життя потребує активної творчої особистості, сформувати яку можна лише впровадженням у педагогічну практику сучасних методів навчання й виховання учнів. Тому за період навчального року було проведено по 5 засідань МО, МА, на яких розглядалися різні питання як теоретичного, так і практичного спрямування. Засідання проходили в різних формах: «круглий стіл», ринок методичних ідей, обмін досвідом, звітна конференція. Такі форми роботи сприяли ознайомленню з педагогічними надбаннями колег, удосконаленню власної методики, дали можливість критично оцінити свої переваги й недоліки в роботі.

В 2016-2017 н.р. методичне об'єднання вчителів початкових класів працювало над проблемною темою «Від інноваційного змісту і технологій освіти до формування особистості учня та підготовки його до життя в сучасних умовах».

Упродовж 2016-2017 н.р. на засіданнях методичного об'єднання обговорювались такі питання:

   • Самоосвіта вчителя як один з важливих чинників підвищення ефективності навчання учнів.
   • Співпраця батьків та вчителів – запорука успішності навчання дитини.
   • Саморозвиток та самоактуалізація особистості вчителя та учнів шляхом використання й поєднання новітніх і традиційних форм та методів навчання на уроках української мови.
   • Освітня галузь «основи здоров’я» за новим Державним стандартом.
   • Забезпечення якості освіти.
   • Формування особистості учня, виявлення його нахилів, здібностей, талантів у процесі навчання, виховання і саморозвитку.

Методична асоціація природничо-математичних дисциплін працювала над вирішенням такої науково-методичної проблеми: «Саморозвиток, самоактуалізація, самореалізація особистості педагога та учня на уроках природничо-математичного циклу».

Проведено 5 тематичних засідань:

 1. Опрацювання офіційних документів МОН України.
 2. Вплив сучасних технологій на складові педагогічної майстерності вчителя.
 3. Формування пізнавального інтересу учнів на уроках природничо-математичного циклу та в позаурочний час, як один із шляхів подолання неуспішності.
 4. Саморозвиток особистості вчителя та учня в умовах сучасного освітнього простору.
 5. Підсумок роботи за навчальний рік.

Методична асоціація суспільно-гуманітарних дисциплін працювала над вирішенням такої науково-методичної теми: «Формування й розвиток самодостатньої особистості, здатної до самореалізації, саморозвитку в умовах виявлення власної ініціативи».

Впродовж навчального року було проведено 5 засідань:

 1. Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу з предметів суспільно-гуманітарного циклу. Формула нової школи.
 2. Саморозвиток вчителя та учня в умовах впровадження інноваційних технологій.
 3. Інформаційно-комунікаційні технології та сучасний урок.
 4. Шляхи забезпечення всебічного розвитку учнів в урочний та позаурочний час з предметів суспільно-гуманітарного циклу.
 5. Підсумки роботи за рік.

Методична асоціація здоров’язберігаючих дисципліни працювала над проблемною темою: «Створення умов комфортного освітнього середовища, підвищення психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу з метою повноцінного розвитку особистості вихованців і учнів».

Упродовж навчального року були проведені засідання:

 • Елементи спортивного туризму та їх використання у позакласній роботі з фізичної культури;
 • Робота школи по підготовці юнаків до службу ЗСУ;
 • Інноваційні підходи до організації процесу фізичного і трудового виховання в школі;
 • Проектне навчання - вмотивована доцільна діяльність на уроках трудового навчання;
 • Формування активної життєвої позиції і психологічної зрілості на уроках основ здоров’я, трудового навчання, фізичної культури.

Методичне об’єднання класних керівників та вихователів працювало над науково-методичною темою «Шляхи реалізації національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на сучасному етапі». На засіданнях МО розглядалися наступні питання: «Використання здоров’язберігаючих технологій у виховній роботі» (вересень), «Робота з учнями, що опинилися в складних життєвих обставинах» (жовтень), «Діти і сучасні комп’ютерні технології» (грудень), «Основні умови успішного виховання дитини в сім’ї» (лютий), «Роль художньо-естетичного виховання у становленні особистості учня» (березень), «Національно-патріотичне виховання школярів – шлях до життєвої компетентності» (травень).

Всі педагоги школи плідно працювали над вихованням всебічно розвиненої особистості кожного школяра. Цьому сприяли проведені на високому методичному рівні виховні заходи. Найбільшої уваги заслуговують креативні, високоідейні з використанням мультимедійних, інноваційних технологій загальношкільні міроприємства:

 • Мюзикл «У пошуках Святого Миколая» (Савченко І.В.);
 • Свято «Прощання з Буквариком» (Лавренюк І.В.);
 • Свято «Все тільки починається... Попереду 5 клас»(Стрільчук Т.П.);
 • Родинне свято «У колі родини» ( Коваль С.Ю., Токаленко О.Ю., Лящ В.О.):
 • Вечір-реквієм, присвячений річниці Небесної сотні «Їх прийняло небо, лишивши списки» (Бровко Т.А.);
 • Вечір-реквієм, присвячений пам’яті жертв голодомору «Схилімо голови в скорботі» (Коваль В.І.);
 • Літературно-музична композиція до річниці від дня народження Н.Яремчука «Життя, як пісня», вокальне шоу «Х-фактор», дефіле «Модний день», театралізоване дійство «У пошуках Снігуроньки» (Загородня Л.В.);
 • Лялькові вистави «Коза Дереза», «Пан Коцький» (Книга Л.П.);
 • Творчі звіти учнів 7, 9, 8 класів «Знайомтесь, наш клас!» (Антонюк Р.Б., Савченко І.В., Шрамко В.М., Загородня Л.В.).

В ході роботи тематичних місячників, декад, тижнів було проведено ряд заходів: конкурси малюнків, конкурси рефератів, учнівські конференції, виставки відповідної літератури, години спілкування, екскурсії, зустрічі з представниками громадськості.

Вся робота методоб’єднання була спрямована на всебічний, гармонійний розвиток особистості.

Аналіз роботи МО класних керівників і вихователів у 2016-2017 н.р. дає підставу зробити висновок, що робота була керованою, планомірною і дала позитивні результати у рівні вихованості учнів, згуртованості дитячих колективів, зростанні творчої віддачі педагогів.

Упродовж року активно працювала школа молодого педагога (кер. Сіденко Н.В.).

У квітні 2017 року було проведено місячник молодого спеціаліста, в рамках якого проводилися відкриті уроки, виховні заходи молодими спеціалістами Лящ В.О., Токаленко О.Ю., Стрільчук Т.П., Лєбєдєвим Є.В. Відкриті уроки показали, що вчителі в цілому знають структуру уроку, своєчасно повідомляють тему й мету, володіють фактичним матеріалом, використовують дошку, необхідне обладнання. Інформація за підсумками місячника узагальнена відповідним наказом по школі.

Організовано і успішно були проведені педагогічні читання: «Світоглядні основи педагогіки Г. Сковороди». Педагоги закладу познайомилися із життям філософа, його педагогічними поглядами, освітньою діяльністю.

Упродовж року проводився шкільний конкурс «Педагог року» у номінаціях: учитель року, вихователь року, класний керівник року.

За підсумками конкурсу виданий відповідний наказ.

Педагогами Слизькоухою Н.В., Куляс Н.О., Кулясом Л.Я., Омельчук Г.В., Корчевською Л.А., Білозір О.Б., Савченком С.В., Книгою Л.П., Кобринчук К.П., Бровко Т.А., Дубовою С.В., Антонюк Р.Б., Мисливою В.В. проводилися тижні педмайстерності, під час яких учителі, вихователі проводили відкриті уроки, виховні заходи, ділилися досвідом роботи зі своїми колегами.

У 2016/2017 навчальному році методична робота в школі була спрямована на розвиток творчої ініціативи педагогів і підвищення їхньої професійної майстерності. У результаті поліпшилась якість підготовки більшості вчителів до проведення уроків, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку й виховання, якими вони користуються. Зріс інтерес учителів до самоосвіти. Уроки стали чіткішими, організованішими, їхня практична спрямованість виразнішою, структура – гнучкішою.

Чітка система відкритих уроків (протягом року відвідано понад 250 уроків) зумовила прискорення, послідовне впровадження в практику досягнень психолого-педагогічної науки. Уроки вчителів: Лавренюк І. В., Лящ В.О., Загородньої Л.В. відзначилися високою методичною культурою й результативністю праці педагогів і учнів. Результати річних контрольних робіт підтверджують це.

Розвитку творчої активності вчителів сприяло й застосування активних методів і форм роботи: обговорення статей, книг, практичні завдання, методичні дні, огляд-конкурс «Нестандартний урок», місячник ініціативи й творчості молодих педагогів.

Найбільш результативно і якісно проведені були такі відкриті виховні заходи та уроки:

 • малювання «Чарівні фарби, талановиті пальчики» на тему «Розмалюю писанку» (вих. Книга Л.П., дошк. відділення);
 • українська мова «Закріплення знань про звук (ж), буквуж. Опрацювання народної казки «Лисичка і Журавель». Робота з прислів’ями (вчитель Лавренюк І.В.; 1кл)
 • основи здоров’я «Дорога з обмеженою оглядовістю. Ознайомлення з дорожніми знаками». (вчитель Лящ В.О.; 3 кл.)
 • географія «Географічне положення Південної Америки. Дослідження та освоєння материка» (вчитель Непийвода К.Г.; 7 кл.)
 • алгебра «Властивості степеня з цілими дробами (вчитель Сіденко Н. В.; 8 кл.)
 • історія України «Українське місто у ХVII cт. (вч. Чернятинська Т.М.,5кл.);
 • німецька мова «Розклад уроків» (вч. Тарасова В.П., 5 кл.);
 • фізика «Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола» (вч. Шрамко В.М., 9 кл.);
 • виховний захід «О, весно, весно! Що ти нам принесла?» (вих. Книга Л.П., дошк. відділення);
 • виховний захід «У пошуках Святого Миколая» (педагог-організатор Стрільчук Т.П.).

Учителі частіше стали проводити дидактичні ігри, заліки, практикуми, консультації, конференції. Активні форми навчання упровадили спочатку більш досвідчені вчителі Дубова С.В., Куляс Н.О., Білозір О.Б., а згодом і решта. Застосування нестандартних методів, прийомів навчання й виховання школярів позитивно позначилося на рівні знань учнів, розвитку їхнього творчого мислення.

Завдяки динамічним групам вчасно була надана практична адресна допомога вчителю Лєбєдєву Є.В. у плануванні уроків фізкультури, вчителю Стрільчук Т.П. у реалізації міжпредметних зв’язків, учителю Лящ В.О. у підвищенні рівня орфографічної й пунктуаційної грамотності учнів 3-го класу.

У результаті роботи над проблемною темою «Саморозвиток, самоактуалізація й самореалізація особистості педагога та учня в умовах освітнього простору». накопичено позитивний досвід, що допомагає перебудувати педагогічний процес відповідно до вимог Базового компоненту. Учителями Дубовою С.В., Сіденко Н.В. розроблено систему самостійних робіт із кожної теми. Учителі Куляс Н.О., Білозір О.Б. удосконалили контроль знань за допомогою системи короткочасних самостійних робіт, домашніх робіт творчого характеру. Педагоги Лавренюк І.В., Присяжнюк Г.В., більше часу стали приділяти творчій самостійній роботі учнів.

Збільшилася частка самостійної роботи на уроках у старших класах, урізноманітнилися прийоми роботи з книгою, Інтернетом. Таким чином, учні, стають не тільки об'єктом впливу вчителя, а й суб'єктом, особисто зацікавленим у здобутті міцних і глибоких знань. Учні 6, 7, 8-их класів продемонстрували добрі знання на олімпіадах, а учні початкових класів – під час участі в мовознавчому конкурсі ім. П.Яцика.

Навчально-виховний процес поєднується з контролем за діяльністю вчителів. Перевага зазвичай надавалася запобіжному контролю, що дозволило уникнути теоретичних і методичних прорахунків.

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою посприяла проведена у встановленому порядку атестація вчителів. Прозора, об’єктивна й кваліфікована оцінка діяльності й заохочення найкращих (Лавренюк І.В., Савченко С.В.) підвищує персональну відповідальність за якість педагогічної праці, стимулює вдосконалення методичної майстерності й розвиток творчої ініціативи.

Всього було проатестовано в поточному році 7 педагогічних працівників. Кращий досвід узагальнений та занесений до картотеки передового педагогічного досвіду.

Педагогічні працівники дошкільного відділення особливу увагу приділяють розвитку особистості дошкільника, вихованню в нього шанобливого ставлення до сім’ї, родини, Батьківщини, забезпеченню якісної підготовки до школи та подальшого життя.

Одним із основних інструментів забезпечення якісної освіти є впровадження у діяльність дошкільної групи інформаційно- інноваційних технологій, що дає можливість покращити освітньо-виховний процес.

В ході реалізації нового змісту Державного стандарту початкової освіти впродовж 2016-2017 н.р. учитель 1-го класу нашої школи Лавренюк І. В. взяла участь в обласних акціях: «Мій перший найкращий зошит» та «Клуб маленьких Добродіїв». Також учителі початкових класів працюють рік поспіль за регіональним дослідницько-пошуковим проектом «Комплексний план виховної роботи І ступеня».

Важливою формою методичної роботи з учителями є проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу і, зокрема, участь у Всеукраїнських конкурсах. Учитель Лєбєдєв Є.В. взяв участь у конкурсі професійної майстерності з фізичної культури «Інноваційний урок з елементами футболу».

Психологічна служба працює в складі психолога та соціального педагога. За їх участі працювали психолого-педагогічні семінари, цікаво та змістові здійснювалась просвітницько-профілактична робота та соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Проблема збереження здоров’я учнів залишається актуальною. Результати профілактичних медичних обстежень учнів показують негативну динаміку захворюваності. Тому протягом року проводилася інформаційно-просвітницькі заходи по попередженню вживання наркотичних засобів, алкогольних та тютюнових виробів.

Пріоритетним напрямком діяльності методкабінету є науковий супровід виховної роботи, надання методичної та практичної допомоги класними керівниками з питань реалізації завдань, визначених основними орієнтирами виховання учнів 1-11класів. Виконуючи основні завдання виховання учнів, використовуються різноманітні форми і методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, конкурси, акції, виставки.

Протягом звітного періоду здійснювалась робота щодо активної участі у Всеукраїнських акціях: «Пам’ятати. Відродити. Зберегти», «Молодь обирає здоровий спосіб життя», «Шляхами подвигу і слави», в благодійних акціях: «Серце до серця», «П’ять картоплин», «Милосердя».

Упродовж року педагоги школи відвідували районні семінари, брали участь у дискусіях та обговореннях навчальних педагогічних проблем.

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2016-2017н.п. був виконаний. Та все ж не всі заходи були виконані повністю:

 • недостатній рейтинг закладу у районних конкурсах, олімпіадах;
 • потребує вдосконалення робота педагогів по оволодінню інформаційними технологіями;
 • недостатній рівень роботи вчителів з обдарованими дітьми по підготовці до олімпіад;
 • недостатньо активною була робота творчих груп з питань поширення ППД.