«Творчий учитель – обдарований учень»

Як відомо, творчість – вища форма активності та самостійності в діяльності людини. Чим вищий рівень творчості, тим людина успішніша. Тому розвиток творчих здібностей школярів – одна з найактуальніших проблем сьогодення.

Як допомогти дитині осягнути радість від свого розуму, емоцій, своєї неповторності? Поділитися своїми думками та досвідом з цього приводу педагоги Брацлавського НВК зійшлися на засідання педагогічної ради, головна тема якої була присвячена питанню «Розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу засобами інноваційних технологій».

Після виступу заступника директора з навчально-виховної роботи Білозір О.Б. про роль методичної служби у забезпеченні розвитку творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу слово було надане головам методичних об’єднань та методичних асоціацій учителів, класних керівників та вихователів. Виступ кожного із них був своєрідним звітом про роботу педагогів, що входять до складу певних шкільних МО та МА, по створенню сприятливих умов для творчої навчальної діяльності учнів, самореалізації їх особистості у навчально-виховному процесі як найважливішої складової творчого розвитку учнів.

Озвучені вісті з уроків та позакласних заходів, представлені фотоматеріали, презентації, творчі вироби учнів підкреслювали індивідуальність, креативність самого педагога у роботі з дітьми, бо кожен із них уже давно збагнув істину: «Вогонь зацікавленості в очах дітей лише тоді горить, коли вони його бачать в очах учителя». Закоханість у свій фах і свою справу, любов до дітей, безперервний пошук та вдосконалення, уміння створювати на уроці атмосферу психологічного комфорту та оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей кожного школяра – ось ті риси, які притаманні творчим педагогам нашого закладу. Тому й роботу свою вони зосередили над вирішенням цього важливого питання. Це й закономірно, тому що, розвиваючи нахили й задатки дітей, педагог виховує їх здатними до критичного аналізу й об’єктивного оцінювання різних явищ і фактів, до творчих пошуків і надбань, до оригінального розв’язання проблем, тобто формує повноцінну, інтелектуально розвинену й духовно багату особистість.

 

Більше фото тут