Навчальні екскурсії та навчальна практика

З метою розвитку пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизації знань, умінь і навичок школярів, усвідомлення практичної складової навчальних курсів, формування міжпредметних зв’язків у Брацлавському НВК в червні місяці були організовані навчальні екскурсії та навчальна практика:

  • для учнів 1-4 класів (не більше 3-х академічних годин на день) – 4 дні;
  • для учнів 5-6 класів (по 3 академічні години), 7-8 класів (по 4 академічні години), 10 класів (по 5 академічних годин) – 10 днів.

Години, відведені на навчальну практику, також використовувалися для реалізації практичної частини навчальних програм предметів навчального плану. Зокрема, проведення комплексних практикумів з біології, хімії, фізики, інформатики, практичних занять на місцевості з геометрії та географії; конструювання приладів та обладнання навчальних кабінетів, спортивних майданчиків, занять у виробничих майстернях.

На заняттях учні залучалися до роботи з різноманітними об’єктами: лабораторним та демонстраційним обладнанням. природними об’єктами, різноманітною навчальною та довідковою літературою, наочністю (таблиці, карти, атласи, колекції тощо), комп’ютерами, пошуковими системами (каталоги, мережа Інтернет).

 

Більше фото тут