Методична робота

Основною ланкою в системі управління підвищенням кваліфікаційного рівня педагогів Брацлавського навчально-виховного комплексу є методична робота.

Методична робота – це складова освітнього процесу, засіб управління навчально-виховним процесом, спрямована на вдосконалення професійно-педагогічної культури педагогів, розробку та впровадження нових технологій навчання і виховання, створення і поширення педагогічного досвіду. Основною метою методичної роботи є забезпечення умов систематичної, колективної й індивідуальної діяльності педагогічних працівників, спрямованої на підвищення рівня їх науково-теоретичної, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності, доведення фахової та методичної компетентності до рівня сучасних вимог розвитку освіти і суспільства.

Продовжити читати статтю

Навчальні екскурсії та навчальна практика

З метою розвитку пізнавальної діяльності учнів, залучення їх до пошукової роботи, поглиблення та систематизації знань, умінь і навичок школярів, усвідомлення практичної складової навчальних курсів, формування міжпредметних зв’язків у Брацлавському НВК в червні місяці були організовані навчальні екскурсії та навчальна практика:

Продовжити читати статтю

Плідна методична робота – запорука якісної освіти

У травні місяці методична робота в закладі забезпечувала заходи, що концентрувалися навколо науково-методичної проблеми «Впровадження компетентнісного підходу у навчально-виховний процес через застосування інноваційних технологій».

Продовжити читати статтю

Семінар школи молодого педагога

На базі Брацлавського НВК 5 грудня цього року був поведений районний семінар школи молодого педагога за темою: «Патріотичне виховання учнів у процесі занять фізичною культурою».

Очолили приїзд вчителів-початківців фізичної культури до нашої школи методист РМК Вертипорох Світлана Вікторівна та керівник школи молодого педагога Марценюк Федір Фаб’янович. Робота семінару проходила за чітко визначеним планом, що включав теоретичну та практичну частини.

Продовжити читати статтю

«Творчий учитель – обдарований учень»

Як відомо, творчість – вища форма активності та самостійності в діяльності людини. Чим вищий рівень творчості, тим людина успішніша. Тому розвиток творчих здібностей школярів – одна з найактуальніших проблем сьогодення.

Як допомогти дитині осягнути радість від свого розуму, емоцій, своєї неповторності? Поділитися своїми думками та досвідом з цього приводу педагоги Брацлавського НВК зійшлися на засідання педагогічної ради, головна тема якої була присвячена питанню «Розвиток творчих здібностей учасників навчально-виховного процесу засобами інноваційних технологій».

Продовжити читати статтю

Здоров’язберігаючі педагогічні технології

Нещодавно у Брацлавському НВК відбулося чергове засідання педради. Головна тема, яка розглядалася цього разу, була пов’язана зі здоров’язберігаючими технологіями, їх місцем та формами у системі навчально-виховної роботи школи.

Продовжити читати статтю