• slideshow main-page 22
 • slideshow main-page 23
 • slideshow main-page 13
 • slideshow main-page 18
 • slideshow main-page 07
 • slideshow main-page 05
 • slideshow main-page 25
 • slideshow main-page 14
 • slideshow main-page 16
 • slideshow main-page 11
 • slideshow main-page 10
 • slideshow main-page 26
 • slideshow main-page 28
 • slideshow main-page 08
 • slideshow main-page 06
 • slideshow main-page 29
 • slideshow main-page 24
 • slideshow main-page 02
 • slideshow main-page 09
 • slideshow main-page 20
 • slideshow main-page 15
 • slideshow main-page 21
 • slideshow main-page 30
 • slideshow main-page 19
 • slideshow main-page 17
 • slideshow main-page 27
 • slideshow main-page 31
 • slideshow main-page 04
 • slideshow main-page 12
 • slideshow main-page 01
 • slideshow main-page 03

Тиждень педмайстерності Корчевської Л.А.

З 02 по 06 грудня вчителькою світової літератури та російської мови Корчевською Л.А. був проведений тиждень педмайстерності.

На уроках світової літератури у 9-их класах проводилась робота над аналізом драми Ф. Шиллера «Вільгельм Телль», а на уроках російської мови у 6 класі – над вивченням правопису букв З,С на кінці префіксів. Уроки відзначалися застосуванням різних методів та прийомів.

До вивчення нової теми з літератури учні мали випереджувальні завдання, на уроці працювали з ілюстраціями, розв’язували кросворди, складали грона на задані теми. Працюючи з текстом, діти виразно читали монологи, інсценували уривки з твору. Велика увага вчителем приділялася виробленню вміння будувати власні судження та висловлювати їх. Це чітко прослідковувалося під час роботи над портретом Шиллера, над поясненням висловлювань самого письменника про творчість, життєві цінності, моральні якості. Діти працювали над вирішенням проблемних питань шляхом застосування інтерактивних вправ «Займи позицію», «Залиши останнє слово за собою». Багато уваги приділялося самостійній роботі учнів. Також організовувалася робота в групах та парах. Проводилася словникова робота, застосовувалися міжпредметні зв’язки, використовувалися мультимедійні технології.

Опанувати тему з російської мови допомогла мультимедійна презентація про казкове місто в країні Морфеміці, де жили веселі префікси, про їх подорож та пригоди.

Працюючи над граматичною темою, вчителька багато уваги приділяла виробленню в учнів комунікативних здібностей. Діти читали тексти, складали діалоги та власні висловлювання, працювали над перекладом речень з української мови на російську, виробляли орфоепічні вміння. Опис зимових пейзажів сприяв збагаченню словникового запасу школярів. Для перевірки написаного учні практикувалися в роботі з орфографічними словниками. Крім фронтальних видів робіт, була організована самостійна робота та робота в парах, використовувалися ігрові моменти (гра «Четверте зайве»). Вчителька враховувала індивідуальні та психологічні особливості дітей, тому завдання носили диференційований характер. У дітей формувалася спостережливість, логічне мислення, проводилася робота над розвитком зв’язного мовлення та культури викладу думки. Під час виконання окремих завдань учні розвивали свої творчі здібності. Впроваджувалися методи заохочення та впливу.

Проведені уроки носили розвиваючий характер, відзначалися науковістю, доступністю, логічністю. Чіткою була мотивація навчання. В роботі з учнями прослідковувалася системність. Доцільно обрані види діяльності сприяли активності учнів під час роботи на всіх етапах уроків.

 

Більше фото тут

Hosting Ukraine
tmp ua gerb
tmp ua gerb
tmp ua gerb