• slideshow main-page 12
 • slideshow main-page 24
 • slideshow main-page 06
 • slideshow main-page 27
 • slideshow main-page 01
 • slideshow main-page 23
 • slideshow main-page 20
 • slideshow main-page 02
 • slideshow main-page 17
 • slideshow main-page 21
 • slideshow main-page 04
 • slideshow main-page 09
 • slideshow main-page 07
 • slideshow main-page 26
 • slideshow main-page 18
 • slideshow main-page 22
 • slideshow main-page 13
 • slideshow main-page 14
 • slideshow main-page 15
 • slideshow main-page 05
 • slideshow main-page 10
 • slideshow main-page 11
 • slideshow main-page 28
 • slideshow main-page 25
 • slideshow main-page 08
 • slideshow main-page 31
 • slideshow main-page 30
 • slideshow main-page 29
 • slideshow main-page 03
 • slideshow main-page 16
 • slideshow main-page 19

Педагогічна рада – форма вдосконалення професійної компетентності надавачів освіти

Педагогічна рада – форма вдосконалення професійної компетентності надавачів освіти

Вагомою колективною формою розвитку педагогічного теоретичного мислення в навчальному закладі є педагогічна рада, яка відіграє провідну роль у колективному управлінні навчально-виховним процесом. Вона є ефективним засобом управління та мобілізує зусилля педагогічного колективу на виконання освітньої місії школи, підвищення якості навчального процесу й професіоналізму вчителів, розвиток їх індивідуальності.

Особливістю педагогічних рад Брацлавського НВК є наукова обґрунтованість, конкретність, єдність вимог і особистісна орієнтація.

Педагогічний колектив школи намагається відійти від традиційних форм проведення педагогічних рад. Для розгляду й реалізації тем педрад, підвищення зацікавленості педагогів у підготовці й проведені педагогічних зібрань використовуються різноманітні новітні методики: методичні тренінги, диспути, дискусії, презентації, педагогічні ринги, майстер – класи тощо.

Так, 26 листопада учителем-методистом Вельгас Л.В. та волонтером Корпусу Миру Кеммі Джонс було проведено педагогічну раду у формі методичного тренінгу, де було створено неформальне спілкування, яке відкривало перед учасниками безліч варіантів розвитку та розв’язання актуальних педагогічних проблем, визначались пріоритетні напрямки, завдання, форми роботи педагогічного колективу, приймались конкретні рішення з основних питань діяльності закладу, зокрема в науково-методичному аспекті. Цікавими та змістовними були презентації Книги Л.П. «Арт-терапія як засіб формування особистості школяра» та Швець Л.П. «Формування ціннісних орієнтирів та здатності до самореалізації в різних видах діяльності у роботі ГПД».

Використання різноманітних форм і методів проведення педагогічних рад позитивно впливає на дружній, творчий педагогічний колектив і забезпечує високу активність та результативність роботи учителів закладу.

 

Більше фото тут