• 01-slide
  • 02-slide
  • 03-slide
  • 04-slide
  • mtb 1
  • mtb 107
  • navchalij-korpus 4
  • spalnij-korpus 20
  • sportivna-zala 1

Педагогічна рада – форма вдосконалення професійної компетентності надавачів освіти

Педагогічна рада – форма вдосконалення професійної компетентності надавачів освіти

Вагомою колективною формою розвитку педагогічного теоретичного мислення в навчальному закладі є педагогічна рада, яка відіграє провідну роль у колективному управлінні навчально-виховним процесом. Вона є ефективним засобом управління та мобілізує зусилля педагогічного колективу на виконання освітньої місії школи, підвищення якості навчального процесу й професіоналізму вчителів, розвиток їх індивідуальності.

Особливістю педагогічних рад Брацлавського НВК є наукова обґрунтованість, конкретність, єдність вимог і особистісна орієнтація.

Педагогічний колектив школи намагається відійти від традиційних форм проведення педагогічних рад. Для розгляду й реалізації тем педрад, підвищення зацікавленості педагогів у підготовці й проведені педагогічних зібрань використовуються різноманітні новітні методики: методичні тренінги, диспути, дискусії, презентації, педагогічні ринги, майстер – класи тощо.

Так, 26 листопада учителем-методистом Вельгас Л.В. та волонтером Корпусу Миру Кеммі Джонс було проведено педагогічну раду у формі методичного тренінгу, де було створено неформальне спілкування, яке відкривало перед учасниками безліч варіантів розвитку та розв’язання актуальних педагогічних проблем, визначались пріоритетні напрямки, завдання, форми роботи педагогічного колективу, приймались конкретні рішення з основних питань діяльності закладу, зокрема в науково-методичному аспекті. Цікавими та змістовними були презентації Книги Л.П. «Арт-терапія як засіб формування особистості школяра» та Швець Л.П. «Формування ціннісних орієнтирів та здатності до самореалізації в різних видах діяльності у роботі ГПД».

Використання різноманітних форм і методів проведення педагогічних рад позитивно впливає на дружній, творчий педагогічний колектив і забезпечує високу активність та результативність роботи учителів закладу.

 

Більше фото тут